MUHBA Museu Història de Barcelona
Barr english / español / català

inici / presentació / àmbits / activitats / +info / vídeo /contacte

Barraques.cat
Treballadors del Servicio de Control y Represión del Barraquismo desallotgen, enderroquen i cremen un assentament de barraques Barcelona, 1953 Carlos Pérez de Rozas Arxiu Nacional de Catalunya Fons Solidaridad Nacional y la Prensa (Prensa del Movimiento)

Barraquisme en temps de repressió i racionament

Servicio de erradicación del barraquismo Desatenció de l’ajuntament franquista i iniciatives de l’església

El 1949 es creà el Servicio de Erradicación del Barraquismo i l’Ajuntament mirà de frenar l’extensió del barraquisme mitjançant el cens de barraques, el control i la repressió de noves construccions i els intents perquè els immigrants "il•legals" retornessin als seus llocs d’origen. El 1953 s’instaurà el Centro de Clasificación de Indigentes al Palau de les Missions de Montjuïc, destí de molts immigrants i de molts barraquistes desallotjats.

La celebració del XXXV Congrés Eucarístic va moure els barraquistes a barris precaris i distants com la Verneda i Can Clos, dos barris deprimits fins avui mateix. La repressió política havia deixat l’Església com a única institució amb veu pública sobre el barraquisme. Amb un caràcter paternalista, es duien a terme accions d’assistència social. Salut i escola foren els serveis que s’intentà suplir.

© 2008 MUHBA / museuhistoria@bcn.cat / www.museuhistoria.bcn.cat / T +34 93 256 21 00 / F +93 268 04 54/ inici / àmbits / activitats / +info / contacte / crèdits / english / español / català
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura