MUHBA Museu Història de Barcelona
Barr english / español / català

inici / presentació / àmbits / activitats / +info / vídeo /contacte

Barraques.cat
Organigrama de l’estructura interna de l’Hogar Social de Can Tunis que se li va mostrar a l’alcalde de Barcelona J. M. Porcioles durant una visita al barri Barcelona, 9 d’octubre de 1964. Carlos Pérez de Rozas. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Solidaridad Nacional y la Prensa (Prensa del Movimiento)

Barraques.cat
Barraquistes ingressant diners a la cooperativa d’habitatge de Can Tunis Barcelona, 15 de setembre de 1967 Francisco Sebastián Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Solidaridad Nacional y la Prensa (Prensa del Movimiento)

Can Tunis. Una experiència frustrada

La il·lusió per romandre al barri truncada per un reallotjament forçós

La ubicació i pervivència de les barraques de Can Tunis sempre van estar lligades al creixement del port. Els seus veïns crearen una cooperativa d’habitatge, per a finançar en un espai proper al nucli de barraques. Això responia a les necessitats professionals de molts veïns i a la il·lusió de romandre al barri. Aquest projecte no va ser considerat per l’Ajuntament, que executà el reallotjament de Can Tunis al barri de Cinco Rosas de Sant Boi l’any 1968.

Més tard l’Ajuntament féu servir les barraques buides per reubicar població, majoritàriament gitana. L’Ajuntament anà reallotjant les famílies que restaven, al polígon de la Mina i, el 1979, en un petit barri de nova construcció: Can Tunis Nou, a tocar del cementiri, força desatès i amb un alt nivell de marginació fins que fou enderrocat l’any 2003.

© 2008 MUHBA / museuhistoria@bcn.cat / www.museuhistoria.bcn.cat / T +34 93 256 21 00 / F +93 268 04 54/ inici / àmbits / activitats / +info / contacte / crèdits / english / español / català
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura