MUHBA Museu Història de Barcelona
Barr english / español / català

inici / presentació / àmbits / activitats / +info / vídeo /contacte

Barraques.cat
Barraca d’obra i uralita a Francisco Alegre, el Carmel. Barcelona, final dels setanta.
Autor desconegut. Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona


TIPOLOGIES DE BARRAQUES
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat

La barraca: un microcosmos que mira al carrer

Paisatge dels barris de barraques
Tipologies de barraques: mètodes de construcció, materials i dimensions

Les barraques dels diferents nuclis responien a diverses tipologies adaptades als camins preexistents, a la topografia dels terrenys i a l’organització interna del conjunt. Sorgien poblacions amb un cert caire del sud de la Mediterrània als turons, i amb aspecte més mariner, fins i tot amb alguns palafits als nuclis d’arran de mar.

Les barraques s’aixecaren en terrenys comprats, cedits i de titularitat pública. Unes estaven bastides amb materials portants prou sòlids: maó i teula, d’altres eren més precaris i estaven construïdes amb material de rebuig o reciclat: fusta, cartró i uralita. Les dimensions eren mínimes i variaven en funció dels serveis i de l’equipament de la llar: cuines, latrines, safareig. Sovint el seu espai intern es dividia en dos àmbits, un per estar-s’hi i l’altre per al descans, separats per cortines. Amb el temps, les barraques i els nuclis barraquistes milloren tant la condició constructiva com l’equipament, amb la incorporació d’aparells elèctrics i electrodomèstics.

© 2008 MUHBA / museuhistoria@bcn.cat / www.museuhistoria.bcn.cat / T +34 93 256 21 00 / F +93 268 04 54/ inici / àmbits / activitats / +info / contacte / crèdits / english / español / català
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura