MUHBA Museu Història de Barcelona
Barr english / español / català

inici / presentació / àmbits / activitats / +info / vídeo /contacte

Barraques.cat
Dones al voltant d’un foc cuinant sardines Barcelona, anys vuitanta Mariano Velasco
Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

Barraques.cat
Jocs i espectacles infantils al barri de la Perona. Barcelona, any 1981.Ángel Marzo

El cas de la Perona

Les seqüeles del barraquisme i les estratègies d’eradicació

La Perona va ser un dels últims nuclis de barraques on anaven les famílies gitanes que no podien accedir als programes de reallotjament. El Patronat Municipal de l’Habitatge inicià, als anys vuitanta, un pla de reallotjaments amb la construcció d’habitatges unifamiliars prefabricats, primer al polígon Pedrosa i, després, al barri del Maresme.

Enmig d’una forta crisi econòmica i molt alt d’atur, els veïns d’aquests polígons temien una possible degradació del territori si s’incrementava la població precària. Les reaccions veïnals de rebuig, a uns plans de l’Administració proposats sense negociació suficient amb la ciutadania, produí que s’abandonés el projecte. Davant d’aquesta situació es va optar per l’entrega d’indemnitzacions a les famílies de barraquistes que tornessin al seu lloc d’origen, solució que va ser molt criticada. Una segona opció consistia en la dispersió i el reallotjament de les famílies a pisos de segona mà. El juny de 1989 s’eradiquen les darreres barraques al barri de La Perona. 15

© 2008 MUHBA / museuhistoria@bcn.cat / www.museuhistoria.bcn.cat / T +34 93 256 21 00 / F +93 268 04 54/ inici / àmbits / activitats / +info / contacte / crèdits / english / español / català
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura