MUHBA Museu Història de Barcelona
Barr english / español / català

inici / presentació / àmbits / activitats / +info / vídeo /contacte


    PROJECTE CONSTRUCTIU
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
Barraques.cat Barraques.cat Barraques.cat
     

PROJECTE CONSTRUCTIU

BARRAQUES. LA CIUTAT INFORMAL

El projecte expositiu sorgeix de la temàtica de l’exposició, “Barraques. La ciutat informal”, i per tant està estretament relacionat amb la configuració i el creixement urbà dels barris de barraques i de la ciutat.

Per aquest motiu l’exposició s’articula, al igual que els barris de barraques, a partir de la necessitat de construir, d’aixecar parets, de crear habitacles; tot això de forma desordenada, gairebé espontània.

Aquests habitacles, construïts per a albergar el contingut expositiu, es troben permanentment oberts i lligats a l’espai exterior, adaptant-se a les necessitats del programa i de l’espai de la sala d’exposicions.

El sistema constructiu emprat parteix de la idea d’autoconstrucció, tractant-se d’uns mòduls de fusta acoblats que transmeten la senzillesa i l’aprofitament dels recursos materials dels que disposaven els barraquistes.

La disposició desordenada dels habitacles i la interacció entre aquests, dona lloc, de manera contraposada, a l’espai públic o carrer.

El carrer, l’espai obert, dinàmic i de comunicació, es converteix en l’eix vertebrador de la història dels barris de barraques.

© 2008 MUHBA / museuhistoria@bcn.cat / www.museuhistoria.bcn.cat / T +34 93 256 21 00 / F +93 268 04 54/ inici / àmbits / activitats / +info / contacte / crèdits / english / español / català
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura